€ 195,00 p.p.

TRAINING:
BHV Herhaling

Inschrijven

BHV HERHALING

Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van het bedrijf en is derhalve afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen. In het algemeen geldt als vuistregel; minimaal 1 BHV-er permanent aanwezig per 50 werknemers.

Bij bedrijven van 250 medewerkers of meer, kan grofweg worden uitgegaan van 2% BHV-ers op het totale personeelsbestand.Het doel van de training is de medewerkers die kennis en vaardigheden te verschaffen die zij als BHV-er wettelijk moeten beheersen. Bij de herhaling BHV wordt gebruik gemaakt van een Lotusslachtoffer.

Inhoud
Levensreddend handelen:
* Eerste hulp
* Reanimatie inclusief gebruik AED Redden
* Bergen en verplaatsen slachtoffers
* Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
* Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen

Certificering
Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemers het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’.
Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag bij te wonen.

Cursusniveau
Geldig certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV)

Cursusduur
1 daagse training

Prijs
Open inschrijving : € 195,- (excl. BTW, incl. locatiekosten, Koffie/Thee en Lunch)
In-company: Op aanvraag

Data voorjaar 2018 locatie Sliedrecht
Februari
:
Dinsdag 27 februari
Maart:
Woensdag 14 maart
Donderdag 29 maart
April:
Maandag 09 april
Donderdag 26 april
Mei:
Dinsdag 08 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 28 mei
Juni:
Woensdag 13 juni
Vrijdag 22 juni
Dinsdag 28 juni
Juli:
Dinsdag 03 juli
Maandag 16 juli

Data voorjaar 2018 locatie Houten
April:
Vrijdag 20 april
Juni:
Maandag 25 juni

Data voorjaar 2018 locatie Maassluis
April:
Woensdag 18 april